چرا وقتی از خواب بیدار می شویم پوستمان چرب است؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

چرا وقتی از خواب بیدار می شویم پوستمان چرب است؟

هر چه به انتهای روز نزدیک می شویم(و البته در طول شب) پوست ما آب بیشتری از دست می دهد که باعث می شود غدد چربی در همکاری با غدد عرقی، با امولسیون کردن عرق، عرق را چرب تر کرده تا اینگونه مانع این شوند که هنگام تعریق، رطوبت موجود به راحتی تبخیر شده و از دست برود.
همین امر باعث تجمع لایه های چربی بر روی پوست در اول صبح می شود.

..