چه چیزی باعث می شود تا پوست صورت چرب شود؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

چه چیزی باعث می شود تا پوست صورت چرب شود؟
چرب شدن پوست صورت زمانی رخ می دهد که غدد چربی بیش از حد سِبوم تولید می کنند.
سبوم همان ماده مومی و چرب است که پوست را مرطوب کرده و از آن محافظت می کند.
برای سالم ماندن پوست وجود سبوم حیاتی است. هرچند، سبوم بیش از اندازه باعث ایجاد وضعیت "پوست چرب"، بسته شند منافذ پوست و جوش می شود.

..